Helse, miljø og sikkerhet

Publisert 12.06.2023

HMS viktig i landbruket for å beskytte mennesker, dyr og miljøet mot skade. Landbrukssektoren innebærer ofte fysiske og potensielt farlige arbeidsoppgaver, som bruk av tunge maskiner, håndtering av dyr, bruk av kjemikalier og arbeid i ulendt terreng.

Nyttige dokumenter og informasjon

HMS-systemet

Beredskapsplan

En god beredskapsplan bidrar til rask og effektiv håndtering av nødsituasjoner og minimaliserer potensielle skader og tap.

El-anlegg/utstyr og brannvern

Godt brannvern reduserer risikoen for ødeleggende branner som kan true både eiendommen og dyrene, samtidig som det sikrer gården og bondens investeringer.

Mal-dokumenter for mål og organisering

Vernerunde

Ansettelse, arbeidsgiveransvar og opplæring

Gjødsel

Nyttige linker