Honning

Publisert 14.06.2023

I en bikube er det opp til 50-60 000 bier om sommeren og disse biene må besøke over 20 millioner blomster for å produsere 1 kg honning.

Honningcentralen

Honningcentralen har laget ei håndbok for KSL, birøktere og honningproduksjon. Håndboka er delt opp i 11 kapitler og tar for seg egenrevisjonen steg for steg.

Linker til Mattilsynet