KSL og FSA

Publisert 25.01.2024

FSA står for Farm Sustainability Assessement, og er en internasjonal standard for bærekraftig landbruk. Den eies av SAI: Sustainable Agricultural Initiative, en uavhengig ideell organisasjon. FSA Standarden anvendes i over 60 land, på over 180 ulike vekster, på over 350 000 gårder, verden over. FSA anvendes kun i planteproduksjon. SAI jobber med å lage lignende standarder for husdyrproduksjoner, men arbeidet med dette har ikke kommet like langt.

KSL er nå godkjent som “Tilsvarende FSA-standard»

KSL har nå status som “Tilsvarende FSA-standard», og alle planteprodusenter som har Gyldig KSL er godkjent på FSA sølv nivå. Med en ekstra sjekkliste på 22 spørsmål kan produsenter kvalifisere til FSA gull. Dette er mulig fordi FSA er bygget opp etter samme prinsipp som KSL, med bruk av sjekklister og egen- og eksternrevisjon. Alle revisorer som reviderer foretak som kvalifiserer til FSA Gull har fått egen opplæring i denne type revisjoner.

KSL ble godkjent som “Tilsvarende FSA-standard» gjennom en tredjeparts-verifisering fra et uavhengig revisjonsselskap. KSL-standarden revideres med jevne mellomrom mot FSA for å sørge for at den fortsatt møter kravene til SAI, da både KSL-standarden og FSA- standarden er under kontinuerlig utvikling.

Hvorfor er dette nyttig for norsk planteprodusenter?

Flere selskaper som kjøper varer av den norske bonden krever dokumentasjon av bærekraftig drift, og har valgt FSA sølv/gull som sin standard. Ved å bruke KSL unngår produsentene andre systemer for å måle bærekraft på gården, og de som kjøper varene kan være trygge på at deres krav til bærekraftig produksjon blir overholdt.

Hvordan jobber FSA?

FSA gjør det mulig å måle bærekraftig landbruk og drive kontinuerlig forbedring på gårdsnivå. Dette gjelder både miljøhensyn, sosiale forhold, og økonomiske aspekter ved drifta. Verktøyet gjør det mulig med samarbeid om bærekraftig landbruk gjennom hele verdikjeden, fra bonden til butikken.

Nestlé, Unilever, Cargill, Syngenta, Yara, og over 160 andre selskaper bruker FSA som sin standard for å sikre bærekraft på gårdsnivå. Dette gjør selskapene for å møte krav til bærekraftige produkter fra forbruker, myndigheter, investorer, og andre. Ved å bruke en felles standard kan selskapene effektivisere og forenkle sitt arbeid med bærekraft på tvers av landegrenser, og gjøre det enklere for bonden å følge krav som settes fra ulike leverandører.

Standarden eksisterer i 3 ulike nivåer; gull, sølv og bronse. De fleste selskaper stiller krav til enten sølv eller gull fra sine produsenter.

Hvordan foregår verifisering gjennom KSL?

Alle planteprodusenter som har Gyldig KSL kvalifiserer automatisk til FSA sølv. Planteprodusenter kan også velge å frivillige verifiseres til FSA gull. Dette gjøres gjennom tilvalg av FSA Gull sjekklisten i din KSL egenrevisjon.  Denne sjekklisten vil også bli gjennomgått ved en eksternrevisjon. 

Tilvalg FSA Gull er en sjekkliste på 22 spørsmål. Sjekklisten omhandler tema som arbeidshjelp, jordhelse, biodiversitet, og utslipp. Det stilles blant annet krav til å gjennomføre tiltak for å beskytte truede arter, bruk av klimakalkulator, bedriftshelsetjeneste m.m.

Ta kontakt med Ole Erik Lunder på epost: ole.erik.lunder@norskmat.no hvis du er interessert tilvalg FSA Gull.

Her finner du sjekklista

Hvordan kan jeg bruke FSA i min kommunikasjon mot mine kunder?

Hvis du selger produkter direkte kan du bruke KSL og FSA i din markedsføring på nettsider og i sosiale medier, men IKKE på produkter. Det er heller ikke lov å bruke logoen på arbeidstøy, fysiske plakater, etc. Dette er gjeldende regler fra SAI sentralt. Eksempel på godkjent markedsføring er:

  • «Dette produktet møter kravene til bærekraftig produksjon, definert gjennom FSA Gull»
  • «Våre produkter er Nyt Norge-sertifisert, som tilsvarer FSA sølvs krav til bærekraft»