Småfe

Publisert 14.06.2023

2021 var antallet småfeprodusenter i Norge omtrent 14 000. Småfe inkluderer sauer og geiter. Det er betydelig variasjon i størrelsen på småfeprodusentene i Norge. Noen produsenter har relativt små besetninger, mens andre har større besetninger og kan ha spesialisert seg på spesifikke raser eller produksjonsformer.

Smittevern

Nyttige linker