Begge faglaga står 100 prosent bak Gyldig KSL

Publisert 05.09.2023

Høsten 2022 gikk hele landbruksnæringa, med alle varemottakere og faglaga, sammen om å innføre Gyldig KSL.

Tun Byrå

– At alle norske bønder har Gyldig KSL er svært viktig. Både for tilliten til norsk matproduksjon og for fremtiden til norsk landbruk. Begge faglaga står 100 % bak Gyldig KSL, sier Bjørn Gimming, leder for Norges Bondelag, og Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det er viktig at alle bønder i Norge følger norsk lov og norske krav for å sikre at matproduksjonen er trygg og av høy kvalitet. Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens viktigste verktøy for internkontroll og kvalitetssikring.

99 % av bøndene gjør jobben som kreves

For å ha Gyldig KSL må bøndene gjennomføre en årlig egenrevisjon med 12 måneders intervall, lukke alle avvik etter de frister som er satt, ta imot KSL-revisoren når det er tid for eksternrevisjon, og følge eventuelle dyrevelferdsprogram etter de frister som er satt.

Det er uheldig at noen få bønder ikke følger disse kravene og dermed ikke har Gyldig KSL. Dette kan føre til at de blir pålagt en revisjonsoppfølging av varemottaker, som bøndene selv må betale for. Revisjonsoppfølgingen koster 4500 kr + mva.

«De som ikke vil følge norsk lov og norske krav og ikke dokumenterer i KSL må sjekkes ekstra. Den regningen må de selv ta. Det er usolidarisk å skyve dette over på de 99% av bøndene som faktisk gjør jobben riktig», sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

KSL ivaretar myndighetens lovpålagte krav til internkontroll, som igjen dokumenteres videre i verdikjeden og helt ut til forbruker gjennom merkeordningen Nyt Norge. Nyt Norge har svært høy tillit hos forbruker. Hele 9 av 10 kjenner Nyt Norge og 7 av 10 har tillit til merkeordningen.

Krav fra varemottakerne

Gyldig KSL må være på plass før det leveres råvarer. Dette er et krav fra varemottakerne og målet er at alle bønder i Norge skal ha Gyldig KSL.

«Med Gyldig KSL får vi får et felles kvalitetssystem som styrker den allerede høye tilliten til norsk matproduksjon. I tillegg vil bøndene med Gyldig KSL unngå trekk ved levering», sier Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Gyldig KSL er kanskje det viktigste for norsk matproduksjon

KSL bidrar til å sikre en god og trygg produksjon av matvarer fra gården til forbrukeren. Videre bidrar KSL til et bedre omdømme og økt tillit hos forbrukerne gjennom merkeordningen Nyt Norge

Er du ny bonde er KSL det verktøyet som gir deg best oversikt over din produksjon, hva som kreves og hvordan du best kan komme i gang med gårdsdrifta. Ikke minst er kravene i HMS viktig for å en sikker og trygg arbeidsplass.