2023: Flest avvik på vernerunde og smittevernplan

Publisert 22.01.2024

Gjennom 2023 var det «gjennomført vernerunde» og «skriftlig smittevernplan» som toppet lista på avvik satt av KSL-revisorene. – Landbruket har fortsatt en vei å gå når det gjelder HMS og vi har en dyrehelse i verdenstoppen som vi må ta godt vare på, sier KSL-sjef Tom Rotertud.

Mange norske bønder har skriftlig smittevernplan på plass, men ikke alle.

I 2023 ble det gjennomført totalt 5940 eksterne revisjoner rundt om i hele Norge. Av dette var ca. 5500 vanlige eksterne revisjoner og drøyt 400 revisjonsoppfølginger pga Gyldig KSL. Det ble også gjennomført 173 bedriftsrevisjoner.

Egne avvik

Når det gjelder egne avvik satt av bonden ved gjennomføring av egenrevisjon ligger kjennskap og verdien av å ta i bruk av klimakalkulator, smittevernplan og sertifikat for varme arbeider på topp.

KSL-sjef Tom Rotertud

«KSL er viktig for å dokumentere matkvalitet og bærekraftig produksjon i norsk landbruk. Å identifisere avvik er en viktig del av dette systemet. Gjennom å sette avvik og å jobbe med forbedringer tar norsk landbruk hele tiden aktive skritt for å beskytte seg sjøl, sine ansatte, dyrene på gården og gården som en sikker og god arbeidsplass og bosted», sier Roterud.

Landbrukets klimakalkulator

Bruk av Landbrukets klimakalkulator er fortsatt i startfasen og vil med innfasingen bli viktig for landbrukssektoren for å måle, forstå og dermed redusere klimagassutslipp. Klima er ett område innfor bærekraft og for KSL er det derfor viktig at de ulike løsningene innfor det vide begrepet bærekraft “snakker” sammen. Vi trenger ikke enda flere verktøy / systemer å forholde seg til i framtida, sier Roterud

Viktig å oppfylle lovkrav

Den overordnede hensikten med KSL er å fremme kvalitet og bærekraft i norsk landbruk, noe som til syvende og sist er til fordel for både produsenter og forbrukere.

«Å følge opp KSL med aktuelle tiltaksplaner / egne avvik er viktig for å vise at gården opererer i tråd med lover, forskrifter og næringas egne krav. Dette er ikke bare viktig for å oppfylle lovkrav, men også for å møte forventningene fra forbrukere som stadig er mer opptatt av matens opprinnelse og produksjonsmetoder», avslutter Roterud.

Nyttige linker og dokumenter

Smittevernplan fikser du lett! Her finner du de viktigste hjelpedokumentene knyttet til nye krav om smittevernplan i dyrehelseforskriftens §8

Her kan du sette deg mer inn i Landbrukets klimakalkulator.