Hvorfor ha en beredskapsplan?

Publisert 08.04.2024


Å ha en beredskapsplan handler om sikkerhet, forberedelse på nødsituasjoner og effektiv kommunikasjon når krisen oppstår. En beredskapsplan kan definere roller og ansvar. Og den bør henge godt synlig ute på gården din!

Effektiv kommunikasjon – hvem er ansvarlig for hva

  • Klarhet i ansvarsområder: I en krisesituasjon er det viktig at alle vet hvem som er ansvarlig for hva. En beredskapsplan kan definere roller og ansvar.
  • Informasjon til nødetatene: En synlig og lett tilgjengelig beredskapsplan kan gi verdifull informasjon til nødetater som ankommer gården i en nødsituasjon.
  • Informasjon til besøkende og nyansatte: Gårder har ofte besøk av for eksempel veterinærer, leverandører, og i noen tilfeller turister. En synlig beredskapsplan sikrer at også de kan handle riktig i en nødsituasjon.

Sikkerhet og forebygging

  • Forebygging av ulykker: Landbruk er en av de sektorene med høy risiko for arbeidsulykker. En beredskapsplan kan inneholde informasjon om sikkerhetsrutiner og hvordan unngå vanlige ulykker.
  • Håndtering av farlige stoffer: Gårder bruker ofte kjemikalier som gjødsel og plantevernmidler. Beredskapsplanen kan inneholde informasjon om håndtering av disse stoffene på en trygg måte.

Forberedelse på nødsituasjoner

  • Brann: Brann i driftsbygninger, som ofte inneholder lettantennelige materialer som høy og strå, kan spre seg raskt. En beredskapsplan hjelper med å sikre at alle vet hva de skal gjøre i tilfelle brann.
  • Naturkatastrofer: Gårder kan være spesielt sårbare for naturkatastrofer som flom, tørke, og stormer. Beredskapsplaner kan inneholde tiltak for å beskytte liv, dyr, og avlinger.
  • Dyrehelse: Utbrudd av dyresykdommer kan ha katastrofale følger. Planen kan inkludere prosedyrer for å isolere syke dyr og hindre spredning av sykdommer.

Godt synlig ute på gården

Å plassere planen ute og synlig sikrer at den er lett tilgjengelig og at alle som befinner seg på gården, enten de er fast ansatte, sesongarbeidere, besøkende eller tjenesteytere, kan orientere seg raskt i en nødsituasjon. Dette er ikke bare god praksis,

Bestille beredskapsplakat hos Klisterdekor

Klisterdekor er en ekstern leverandør av beredskapsplakater og smittevernplakater til utendørs bruk. De har tre forskjellige størrelser – 50×70 cm (ca. 1 500,-), 70×100 cm (ca. 2 100,-) og 100×140 cm (ca. 2 800,-). I tillegg kommer frakt.

(Gjør bestillingen på en PC eller Mac – skjermoppløsningen er for liten på en mobil!)