Beredskapsplan

Publisert 28.09.2023

En beredskapsplan på bondegården er viktig for å beskytte liv, dyr og eiendom mot nødsituasjoner som brann, sykdomsutbrudd og naturkatastrofer, samt for å oppfylle eventuelle juridiske krav knyttet til gårdsdrift. Den bidrar til rask og effektiv håndtering av nødsituasjoner og minimaliserer potensielle skader og tap.

Beredskapsplan og maler