Brannfare!

Publisert 07.05.2024

Det skjer tragiske branner hvert år og landbruket er en brannutsatt næring. 2 av 3 branner i landbruket skyldes feil med elektriske anlegg og jevnlig el-kontroll er det viktigste brannforebyggende tiltaket du gjør på gården.

Landbruket er en brannutsatt næring (foto: AdobeStock)

El-kontrollen skal gjennomføres hvert tredje år av en sertifisert kontrollør. Du finner oversikt på sertifiserte el-kontrollører fra NEMKO og DNV hos Landbrukets brannvernkomité.

Vedlikehold av el-anlegg

Har du et gammelt el-anlegg? Er det modent for rehabilitering ? El-anlegg har begrenset levetid og etter mange års bruk, kan det være lønnsomt å skifte hele anlegget i stedet for å flikke på.

Last ned PDF: Her finner du tips og råd fra Landbrukets brannvernkomité