Bestilling og gjennomføring av el-kontroll i landbruket

Publisert 28.09.2023

Slik får du mest for pengene og sikrer deg best mulig mot brann

Ved bestilling:

 1. Velg en annen kontrollør enn den som har montert anlegget eller er den elektriker du benytter til vanlig. Se etter aktuelle kontrollører på nettsiden til Landbrukets Brannvernkomite (lbk.no). En uavhengig kontroll vil ikke overse installasjonsfeil eller skrive avvik for å få merarbeid.
 2. Be om bekreftelse på at kontrollør er sertifisert til å gjennomføre kontroll i henhold til følgende kontrollstandarder:
  • NEK 405-3 Tillegg B Landbruk for el-kontroll av landbruksbygg,
   NEK 405-1 Termografering
   – NEK 405-2 Bolighuset ditt
 3. Beskriv anlegget ditt slik at kontrollør kan sette av korrekt tid til kontrollen:
  – Antall sikringskap
  – Antall hus
  – Spesielle effektkrevende elektriske maskiner som melkerobot, tørker, vifteanlegg, kjøleanlegg, fjøsvifter o.l.
  – Spesielle områder/utstyr somgir stor belastning
 4. Be om en vurdering om ca. hvor lang tid kontrollen vil ta. Her er det viktig at kontrolløren viser til at en nøyaktig kontroll tar fra en time og oppover pr hus som skal sjekkes. Et gjennomsnittlig gårdsbruk tar ca. 1 dag.
 5. Etterspør hva slags utstyr vedkommende har til bruk ved termografering.
  • Minimumskrav termografikamera er 320×240 pixel eller bedre med standard linse.
   – Kontrolløren skal også ha telelinse, for å termografere i tak og objekter på avstand.
 6. Kontroll er kontroll, ikke be om at det skal kontrolleres og rettes når det oppdages feil (unntatt hvis det er umiddelbar brannfare)
 7. Digitalt rapporteringssystem vil gi effektivitet og redusere rapporteringstiden for kontrolløren

Under kontrollen:

 1. Hele anlegget skal kontrolleres, for å få en god el-kontroll må du samtidig termografere anlegget
 2. Alle steder som kan utvikle varme skal kontrolleres ved termografering.
  Sikringsskap
  Kontakter
  Koblingsbokser
  Brytere
  Motorer og annet teknisk utstyr
  – Styringsskap
 3. Alle kurser og utstyr skal termograferes under belastning.
  For å få effekt bør utstyr varmkjøres/belastes i den tiden utstyret blir brukt i normal driftsituasjon.
  Sett alt utstyr i drift, slik at det kan bli kontrollert.
  – Kontrolløren skal termografere hele strømveien på utstyret.
 4. Alle registreringer skal dokumenteres i kontrollverktøyet. Rapporten skal også inneholde en liste med hva som er termografert.
 5. En god kontroll skal også medføre at du får råd og tips som kan forbedre brannsikkerheten
  Riktig utstyr til den bruk det benyttes i praksis
  Forslag til forbedringer
  – Gi opplæring om hvordan du som gårdbruker skal etterse ditt el-anlegg i det daglige
 6. Utstyr som ikke kan skrues på for termografering, må termograferes på et senere tidspunkt.

   Andre tips:

   1. Jo mere avvik, jo sikrere elanlegg får du
   2. Jo flere avvik som avdekkes, jo mindre avvik får du ved neste kontroll.
   3. Avvikene som avdekkes kan resultere i brann, elektrisk sjokk eller driftsstans.