Gå til innholdet
Dyrevelferdsprogram for storfe

Dyrevelferdsprogram for storfe

KSL 6.12.2021

Del denne siden

Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil trer i kraft 1. januar 2022. Hele storfenæringa står bak programmet og Animalia har stått for utviklingen av programmet.

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje.

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. Antall dyr er basert på innhentede tall fra søknad om produksjonstilskudd, og er uavhengig av dyregruppe og produksjonsform.

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere dyrevelferd, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær, vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Har du spørsmål knyttet til Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal du kontakte Animalia eller du kan lese mer på nettsidene til Animalia.

Relaterte artikler

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.

KSL 29. Juni 2022
Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er en farlig arbeidsplass og i 2021 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket.

KSL 16. Juni 2022
Tid for eksternrevisjon?

Det kan være lurt å legge KSL-revisoren til i din KSL når du skal ha eksternrevisjon. Da kan KSL-revisoren forberede seg bedre og dere vil begge spare tid.