Gå til innholdet
Dyrevelferdsprogram for storfe

Dyrevelferdsprogram for storfe

KSL 6.12.2021

Del denne siden

Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil trer i kraft 1. januar 2022. Hele storfenæringa står bak programmet og Animalia har stått for utviklingen av programmet.

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje.

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. Antall dyr er basert på innhentede tall fra søknad om produksjonstilskudd, og er uavhengig av dyregruppe og produksjonsform.

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere dyrevelferd, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær, vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Har du spørsmål knyttet til Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal du kontakte Animalia eller du kan lese mer på nettsidene til Animalia.

Relaterte artikler

KSL 4. Januar 2022
Alt om Dyrevelferdsprogrammet for storfe

Nå i januar lanseres dyrevelferdsprogrammet for storfe - DVP Storfe. Alle produsenter med flere enn 10 storfe skal inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned.

webinar forside intro ksl
KSL 16. Desember 2021
Opptak fra webinaret

Fikk du ikke med deg webinaret "Introduksjon til KSL"? Her finner du opptaket.

iStock-1212634081
KSL 14. Desember 2021
Fortsatt trygt med KSL-revisjoner

Regjeringens siste innstramminger rammer ikke én-til-én-virksomheter som KSL-revisjoner. - Vi har både skjerpede rutiner og lang erfaring med smittevern og mener det er trygt med KSL-revisjoner nå, sier KSL-sjef Tom Roterud.