Gå til innholdet
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

KSL 1.9.2021

Del denne siden

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

Mentorordninga i landbruket innebærer at du som ny bonde inngår en formell avtale med en erfaren kollega om å være diskusjonspartner i drifta gjennom et år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.

Norsk Landbruksrådgiving har ansvaret for ordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det blir gitt økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Les mer om ordninga på nettsidene til Norsk Landbruksrådgiving. Her finner søknadskjema og kontaktpersoner.

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.