Gå til innholdet
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

KSL 1.9.2021

Del denne siden

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

Mentorordninga i landbruket innebærer at du som ny bonde inngår en formell avtale med en erfaren kollega om å være diskusjonspartner i drifta gjennom et år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.

Norsk Landbruksrådgiving har ansvaret for ordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det blir gitt økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Les mer om ordninga på nettsidene til Norsk Landbruksrådgiving. Her finner søknadskjema og kontaktpersoner.

Relaterte artikler

KSL 8. November 2021
Som å bli tatt ut til VM i bærekraft

Kvalitetssystem i landbruket - KSL scorer høyt i det globale verifikasjonssystemet på bærekraft hos SAI Platform og havner på sølvnivå.

KSL 29. Oktober 2021
Nær nullvisjonen for husdyrbranner

Hittil i år er det bare registrert én husdyrbrann i landbruket, og det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som første halvår 2021.

iStock-1148911628
KSL 26. Oktober 2021
Varslinger fra KSL

Er du blant de som ikke har fått SMS-varsel to uker før frist, og har fått et SMS eller brev om at du er over frist? I så fall er det fortsatt tid til å gjennomføre egenrevisjonen din før det iverksettes trekk.