Gå til innholdet
Hvem bestemmer innholdet i KSL?

Hvem bestemmer innholdet i KSL?

26.4.2023

Del denne siden

I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra næringa som skal følge din produksjon samlet. Men hvem er det som bestemmer innholdet i KSL og sjekklistene?

Arbeidsutvalget og faggruppene i KSL har oppgaver innenfor sine respektive fagområder. De har en rådgivende funksjon og har representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører.

Det er i disse gruppene hvor KSL-standarden og sjekklistene blir utarbeidet og gjennomgått. I KSL-standarden er alle lover, forskrifter og krav samlet.

Lovene og forskriftene kommer i hovedsak av Mattilsynet og Arbeidstilsynet og i tillegg kommer det egne krav fra næringa selv. 

Her finner du en oversikt over Arbeidsutvalget og faggruppene

I tillegg jobber disse gruppene med oppfølging og utvikling av eksternrevisjonene.

Relaterte artikler

KSL 31. Mai 2023
El-kontroll og brannalarm

Hva er en god gjennomføring av el-kontroll og hvordan kan du sikre deg best mot brann?

KSL Nyt Norge 3. Mai 2023
Hvilken kobling er det mellom KSL og Nyt Norge?

For å få Nyt Norge-merket på et produkt er det et krav at KSL er fulgt og på plass gjennom hele verdikjeden. Og alt starter hos bonden og KSL!

KSL 1. Mai 2023
Er du ny bonde?

Er du ny bonde eller har du nettopp tatt over gården? Her har vi samlet litt nyttig informasjon til deg.