Gå til innholdet
Kornsesongen er i gang

Kornsesongen er i gang

KSL 4.8.2021

Del denne siden

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.

Matkornandelen varierer noe fra år til år avhengig av de klimatiske forholdene. Det stilles høye kvalitetskrav til det norske matkornet og den norske kornproduksjonen foregår på vel 2,8 mill. dekar.

Oppfølging av de aktuelle sjekklistepunktene for kornproduksjonen i KSL er nøkkelen til en god produsentøkonomi. Etablert KSL betinger minst én egenrevisjon hver 12. måned inkludert lukking av aktuelle avvik etter eksterne KSL-revisjoner.

Egenrevisjon: Veileder og sjekkliste - Grovfôr, korn, frø, olje- og belgvekster

 


Informasjon fra varemottakere

Kornguiden - Felleskjøpet

Veileder i kornhandelen - Fiskå Mølle

Korn, oljefrø og proteinvekster - Strand Unikorn

Relaterte artikler

KSL 8. November 2021
Som å bli tatt ut til VM i bærekraft

Kvalitetssystem i landbruket - KSL scorer høyt i det globale verifikasjonssystemet på bærekraft hos SAI Platform og havner på sølvnivå.

KSL 29. Oktober 2021
Nær nullvisjonen for husdyrbranner

Hittil i år er det bare registrert én husdyrbrann i landbruket, og det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som første halvår 2021.

iStock-1148911628
KSL 26. Oktober 2021
Varslinger fra KSL

Er du blant de som ikke har fått SMS-varsel to uker før frist, og har fått et SMS eller brev om at du er over frist? I så fall er det fortsatt tid til å gjennomføre egenrevisjonen din før det iverksettes trekk.