Gå til innholdet
Kornsesongen er i gang

Kornsesongen er i gang

KSL 4.8.2021

Del denne siden

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.

Matkornandelen varierer noe fra år til år avhengig av de klimatiske forholdene. Det stilles høye kvalitetskrav til det norske matkornet og den norske kornproduksjonen foregår på vel 2,8 mill. dekar.

Oppfølging av de aktuelle sjekklistepunktene for kornproduksjonen i KSL er nøkkelen til en god produsentøkonomi. Etablert KSL betinger minst én egenrevisjon hver 12. måned inkludert lukking av aktuelle avvik etter eksterne KSL-revisjoner.

Egenrevisjon: Veileder og sjekkliste - Grovfôr, korn, frø, olje- og belgvekster

 


Informasjon fra varemottakere

Kornguiden - Felleskjøpet

Veileder i kornhandelen - Fiskå Mølle

Korn, oljefrø og proteinvekster - Strand Unikorn

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.