Gå til innholdet

Krav til årlig kontroll av brannslukkere

 

 • Visste du at det er krav til en årlig, faglig kontroll på brannslukningsapparater på gården?
   
 • Faglig kontroll skal utføres av person med grønt sertifikat.
 • Kravet gjelder alle gårder/bedrifter jf. Forskrift om brannforebygging § 5 og er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB.
   
 • Er produksjonsdatoen for apparatet mer en 10 år for pulver/Co2 og 5 år for skum/vann må apparatet ha service.
 • Gjennom NLR kan du bestille godkjente kontrollører som sjekker dine brannslukningsapparater.
   
 • Du kan også lese mer om brannsikkerhet og forbygging hos Landbrukets Brannvernkomité

 

Husk også egenkontroll!!