Gå til innholdet
Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel

Krav til gjødslingsplan

KSL 14.5.2021

Foto: NLR - Franz Anders Bakken
Del denne siden

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

Gjødslingsplanen skal være årlig

Gjødslingsplanen skal være utarbeidd før hver vekstsesong. Det blir ikke stilt krav til hvem som kan utarbeide planen, men til innhold og oppsett. Tidligere ble det laget femårige planer til de med ensidig grasproduksjon. Denne praksisen er nå endret, og de med ensidig grasproduksjon må også ha årlig gjødslingsplan. Det er Landbruksdirektoratet som står bak denne innstrammingen.

Kommunen kan godkjenne gjødslingsplan som varer i inntil fem år for de som har færre enn 5 gjødseldyr-enheter GDE (f.eks 35 vinterfôra sau), og en enkel driftsform.


Les om kravene til gjødslingsplan

Statsforvalteren i Rogaland har samlet all informasjon om gjødslingsplan og om kart og skifteinndeling.

Les mer om kravene hos Statsforvalteren i Rogaland

 

Her finner du også Forskrift om gjødslingsplanlegging

 

Relaterte artikler

KSL 5. Juni 2021
KSL og svineproduksjon

Siden Brennpunkt-reportasjen for to år siden er det satt i gang en rekke tiltak i svinenæringa. Det er jobbet med forbedring gjennom dokumentasjon, holdninger og kompetansen til bønder og andre som steller dyra. Men etter saken på NRK denne helga ser vi at det fremdeles er en lang vei å gå.

KSL 2. Juni 2021
Utenlandsk arbeidskraft

Skal du ha utenlandsk arbeidskraft i sommer? Her har vi samlet noe informasjon om hva du som arbeidsgiver må ha på plass.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 14. Mai 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?