Gå til innholdet
Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel

Krav til gjødslingsplan

KSL 14.5.2021

Foto: NLR - Franz Anders Bakken
Del denne siden

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

Gjødslingsplanen skal være årlig

Gjødslingsplanen skal være utarbeidd før hver vekstsesong. Det blir ikke stilt krav til hvem som kan utarbeide planen, men til innhold og oppsett. Tidligere ble det laget femårige planer til de med ensidig grasproduksjon. Denne praksisen er nå endret, og de med ensidig grasproduksjon må også ha årlig gjødslingsplan. Det er Landbruksdirektoratet som står bak denne innstrammingen.

Kommunen kan godkjenne gjødslingsplan som varer i inntil fem år for de som har færre enn 5 gjødseldyr-enheter GDE (f.eks 35 vinterfôra sau), og en enkel driftsform.


Les om kravene til gjødslingsplan

Statsforvalteren i Rogaland har samlet all informasjon om gjødslingsplan og om kart og skifteinndeling.

Les mer om kravene hos Statsforvalteren i Rogaland

 

Her finner du også Forskrift om gjødslingsplanlegging

 

Relaterte artikler

KSL 10. August 2022
Søk om strømstøtte nå

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

iStock-1148911628
KSL 29. Juni 2022
Varslinger fra KSL

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - sender ut flere varslinger via sms og epost til produsentene når frister nærmer seg. Her er en oversikt.

KSL 29. Juni 2022
Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er en farlig arbeidsplass og i 2021 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket.