Gå til innholdet
Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel

Krav til gjødslingsplan

KSL 14.5.2021

Foto: NLR - Franz Anders Bakken
Del denne siden

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

Gjødslingsplanen skal være årlig

Gjødslingsplanen skal være utarbeidd før hver vekstsesong. Det blir ikke stilt krav til hvem som kan utarbeide planen, men til innhold og oppsett. Tidligere ble det laget femårige planer til de med ensidig grasproduksjon. Denne praksisen er nå endret, og de med ensidig grasproduksjon må også ha årlig gjødslingsplan. Det er Landbruksdirektoratet som står bak denne innstrammingen.

Kommunen kan godkjenne gjødslingsplan som varer i inntil fem år for de som har færre enn 5 gjødseldyr-enheter GDE (f.eks 35 vinterfôra sau), og en enkel driftsform.


Les om kravene til gjødslingsplan

Statsforvalteren i Rogaland har samlet all informasjon om gjødslingsplan og om kart og skifteinndeling.

Les mer om kravene hos Statsforvalteren i Rogaland

 

Her finner du også Forskrift om gjødslingsplanlegging

 

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.