Gå til innholdet
Newcastlesyke i Rogaland

Newcastlesyke i Rogaland

KSL 28.9.2022

Del denne siden

Det er påvist Newcastlesyke (Newcastle disease) i en verpehønsbesetning i Rogaland.

I tillegg er det påvist Newcastle syke på ville duer i flere områder på Østlandet. Nå er det viktig at du som har fjørfe har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

Les mer hos Mattilsynet


Mer informasjon om smittevernplan finner du her.

Relaterte artikler

KSL 16. Mars 2023
Uoppmerksomhet og «skal bare» er hovedårsaker til ulykker i landbruket

Landbruket har en av høy frekvens på ulykker og arbeidsrelaterte dødsfall. Ulykkene varierer etter en rekke faktorer, for eksempel størrelsen på gården, type avling, dyrehold og arbeidsmetoder som brukes. Dette viser den store HMS-kartleggingen som ble gjennomført i fjor.

KSL 22. Februar 2023
Tid for eksternrevisjon?

Det kan være lurt å legge KSL-revisoren til i din KSL når du skal ha eksternrevisjon. Da kan KSL-revisoren forberede seg bedre og dere vil begge spare tid.

KSL 24. Januar 2023
Sikkert hjem - trygg arbeidsplass!

Gården er både arbeidsplass for bonden og hjem for familien. I en travel hverdag er det viktig å unngå skader og ulykker. Da er KSL Trygg et viktig hjelpemiddel.