Gå til innholdet
Ny strategi for dyrehelse i Norge

Ny strategi for dyrehelse i Norge

KSL 15.4.2021

Del denne siden

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. I februar ble det lagt fram ny strategi fra Mattilsynet, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden.

En viktig årsak til den gode dyrehelsen i Norge er det tette samarbeidet vi har mellom forvaltningen, kunnskapsinstitusjonene, næringen og praktiserende veterinærer. Forslaget til ny dyrehelsestrategi er utviklet i samarbeid mellom Mattilsynet og representanter for alle disse miljøene.

Du kan lese mer om "Ny strategi for dyrehelse i Norge" og laste ned rapporetn her.

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.