Gå til innholdet
Søk om strømstøtte nå

Søk om strømstøtte nå

KSL 10.8.2022

Del denne siden

Har du en aktiv produksjon i jordbruks- og veksthusnæringen, eller foretak som driver vanning av jordbruksareal, kan du nå registrere deg for å få strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.

For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september 2022.

Strømstøtteordningen er tredelt med tre ulike søknadstyper; søknad for jordbruksforetak, søknad for veksthusforetak (én per kvartal), og søknad for vanningslag (én per periode). For å motta støtte, må du sende inn søknadsskjema som enten jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettside

Relaterte artikler

KSL 24. Januar 2023
Sikkert hjem - trygg arbeidsplass!

Gården er både arbeidsplass for bonden og hjem for familien. I en travel hverdag er det viktig å unngå skader og ulykker. Da er KSL Trygg et viktig hjelpemiddel.

KSL 23. Januar 2023
Setter i gang tiltak raskt

KSL ønsker fremover å jobbe på flere fronter for å bedre velferden for svin i norske grisehus: mot produsent, mot stiftelsens eksterne revisorer og mot næring og Mattilsynet.

KSL 5. Desember 2022
25% reduksjon i sjekklistene

Gjør du egenrevisjonen din riktig i år vil du kunne få over 25% reduksjon i antall spørsmål neste gang.