Gå til innholdet
Tid for jordprøver

Tid for jordprøver

KSL Skrevet av Mads Opsahl den 20.9.2021

Del denne siden

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

Unngå avvik

Jordprøvene er grunnlaget for gjødslingsplanen på gården og i “Forskrift om gjødselplanlegging” står det at det at “representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år”. Unngå avvik i KSL og ha alltid gyldige jordprøver. 

Link til Lovdata og Forskrift om gjødslingsplanlegging

Med hyppige jordprøver kan du følge utviklingen av næringstatus i jorda, vurdere fjorårets gjødsling, samt planlegge neste års drift. Riktig gjødsling og kalking hjelper deg å utnytte potensialet på jordet til fulle.  

GPS-registrering med egen mobil

Jordprøvene bør tas ut på samme sted hver gang slik at nye og gamle prøveresultater kan sammenlignes. Mange foretar GPS-registrering av jordprøvene og med dagens teknologi er dette enklere enn noen gang. Du kan fint bruke din egen mobiltelefon til jobben.  

Du bør ha en del klart før du tar jordprøvene. Da kan bestille kart på nettsiden til NIBIO, eller bruke appløsningene til Jordplan, Agrilogg og Skifteplan. Videre må du ha bestillingsskjema, jordbor, prøveesker, vannfast tusj og ei bøtte.  

Link til NIBIO og gårdskart

Her kan du lese mer om Jordplan, Agrilogg og Skifteplan.

Ta prøvene i matjordlaget, ned til 20 cm dybde. Prøvene skal ikke inneholde undergrunnsjord. Ikke bland ulike jordarter, eller jord som har vært brukt på ulike måter, i samme prøve. Ta minst 10 stikk med jordboret fra hvert prøvested. Stikkene konsentreres innenfor en sirkel med radius på 3-5 meter.  

 

Nødvendig med nøyaktighet

Tøm jorda fra boret i en bøtte og bland godt før du fyller den over i prøveesken. Viktig at prøveesken fylles helt opp! Hvis prøvene er veldig våte, kan de med fordel stå noen dager til tørk i romtemperatur før de sendes inn.  

Det skal alltid følge et nøye utfylt bestillingsskjema med prøvene. Vær sikker på at prøvemerkingen på skjemaet stemmer overens med prøvemerkingen på eskene. Sørg også for at du selv har oversikt over hvilke prøver som representerer hvilke arealer. Husk å pakke prøvene godt slik at de ligger stødig og at emballasjen tåler postgangen. 

Relaterte artikler

KSL 20. September 2021
Tid for jordprøver

Høsten er tida for jordprøver og du fikser jobben enkelt selv. Jordprøvene gir deg god oversikt på næringsstatusen i jorda. Tar du jordprøver ofte, kan du følge utviklingen av næringstatusen i jorda.

KSL 1. September 2021
Er du ny bonde? Sjekk ut mentorordninga.

Norsk Landbruksrådgiving kjører nå i gang med en ny runde med mentorordninga. De søker både etter ferske bønder som trenger råd og veiledning og erfarne bønder som kan være mentorer.

KSL 4. August 2021
Kornsesongen er i gang

Korn er en bærebjelke i den norske matproduksjonen. Om lag 85 prosent av kornet benyttes som dyrefôr, resten som matkorn.