Gå til innholdet

KSL-standard - nynorsk

11.10.2022

Del denne siden

KSL-standarden består av sjekklister og rettleiarar, som skal brukast i eigenrevisjon på garden. Han er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er eit nyttig verktøy for drifta.

Oversikt sjekklister og veiledere - oppdatert per oktober 2022 (ikke Inn på tunet, Hest i næring og Blomster og planteskule - kommer senere i høst)

 

Generelle krav til garden
      
Fjørfe generell
Helse, miljø og sikkerheit
 
Eggproduksjon
Grovfôr, korn, frø, olje- og belgvekstar
 
Oppal - fjørfe
Potet
 
Slaktekylling
Grønsaker, frukt og bær
 
Kalkun, ender og gjess
Drøvtyggjarar generell
 
Honning
Storfe
 
Inn på tunet 
Småfe
 
Hest i næring 2021
Mjølk
 
Hest
Svin
 
Blomster og planteskule 2021
 
 
 
Medisinstandard
   
 

Relaterte artikler

11. Oktober 2022
KSL-standard - bokmål

KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

11. Oktober 2022
KSL-standard - nynorsk

KSL-standarden består av sjekklister og rettleiarar, som skal brukast i eigenrevisjon på garden. Han er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er eit nyttig verktøy for drifta.

9. August 2022
Gyldig KSL

Hele landbruksnæringa, med alle varemottakere, står bak innføringen av Gyldig KSL som ble innført i 2022.