Gå til innholdet
Bilde nettside

KSL Trygg

10.9.2021

Del denne siden

KSL Trygg er et mobiltilpasset verktøy med flere nyttige funksjoner som brukes både til oppfølging av eget HMS-arbeid og oppfølging av din KSL på gården. Ved å legge denne til på mobilen din har du KSL med deg i lomma hele tiden.

Landbruksnæringa har behov for å jobbe kontinuerlig med beredskap og HMS på gården, og KSL Trygg gir nå denne muligheten.

Du kan enkelt planlegge og gjennomføre en vernerunde og egenkontroll av elektriske anlegg. Videre kan du legge til bilder og dokumentere HMS-arbeidet på gården din og du kan dokumentere og lukke alle typer avvik både fra dine egne kontroller og revisjoner.

KSL Trygg er utviklet av Ciber gjennom et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving. 
 


Hva kan du gjøre i KSL Trygg?


Slik legger du inn til KSL Trygg på mobilen din


 

Relaterte artikler

13. September 2021
Utvalg og faggrupper

Utvalgene og faggruppene har oppgaver innenfor sine respektive fagområder. De har en rådgivende funksjon, med representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører.

ksl_tannhjul copy
10. September 2021
Hva er KSL?

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra bonde, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren.

Bilde nettside
10. September 2021
KSL Trygg

KSL Trygg er et mobiltilpasset verktøy med flere nyttige funksjoner som brukes både til oppfølging av eget HMS-arbeid og oppfølging av din KSL på gården. Ved å legge denne til på mobilen din har du KSL med deg i lomma hele tiden.