Gå til innholdet

Utvalg og faggrupper

13.9.2021

Del denne siden

Utvalgene og faggruppene har oppgaver innenfor sine respektive fagområder. De har en rådgivende funksjon, med representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører.

I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra næringa samlet. Disse lovene og forskriftene forvaltes i hovedsak av Mattilsynet og Arbeidstilsynet.

I tillegg kommer det egne krav fra næringa selv. Disse kravene blir utarbeidet av Arbeidsutvalg KSL og faggrupper som er sammensatt av representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner.

Her finner du en oversikt på utvalg og faggrupper med kontaktinformasjon til medlemmene.

Relaterte artikler

9. August 2022
Gyldig KSL

Hele landbruksnæringa, med alle varemottakere, står bak innføringen av Gyldig KSL som trer i kraft per 1. oktober.

8. Desember 2021
Webinar

30. November 2021
KSL-standard