Gå til innholdet
Landbruk Trøndelag. Foto: Caroline Roka

Dine valg betyr noe!

Når du velger norsk mat velger du mer enn bare god mat!

På kjøpet får du friske planter med lite bruk av plantevernmidler og sunne og friske dyr. Du bidrar også til at vi produserer mer av den maten vi spiser selv. Dette er viktig for norsk matsikkerhet. 

Norsk mat er trygg mat. Når du velger mat merket med Nyt Norge vet du at bonden har fulgt strenge, norske regler

Hjertesalat. Foto: Stiftelsen Norsk Mat.

Kaldt klima

Det kalde klimaet i Norge er bra for norsk frukt-, bær-, og grøntproduksjon. Vi har færre plantesykdommer, og bruker derfor mindre plantevernmidler enn andre land. 

Mattilsynet  overvåker bruken av plantevernmidler i Norge. I sine siste stikkprøver var det ingen funn over grenseverdi i norske prøver. 68 % av prøvene av norske produkter var helt uten funn av plantevernmiddelrester. 35 % av prøvene fra EU/EØS var uten funn, og 30 % av prøvene fra resten av verden. 

Tomater i drivhus. Foto: Stiftelsen Norsk Mat.

Norske veksthus

En vanlig misforståelse er at klimaforholdene gjør Norge uegnet for veksthusproduksjon. Tvert i mot et slik at Norge har noen av verdens beste forutsetninger for å drive miljøvennlig produksjon av grønnsaker i veksthus. Vi har naturlig mye lys store deler av året og en relativt stabil temperatur, spesielt på kysten (NIBIO). 

Lam på beite. Foto: Petter Bruvold.

Beitedyr

FN sier at alle land skal bruke sine egne ressurser til å produsere mat. Med andre ord bør vi produsere mer av den maten vi spiser selv. Norge har 95 % utmark, og halvparten av dette kan gi mat til beitedyr. Det er mulig å doble kjøttproduksjonen som er basert på norske utmarksbeiter. Det betyr ikke at vi skal spise mer kjøtt. Norske kostholdsråd bør følges, men vi kan erstatte mer av det importerte kjøttet med norsk kjøtt. I Nord-Norge er det mye ubenyttet utmark, og potensialet for verdiskaping i beitenæringa er stor (NIBIO).  
Veterinær Elin Røssvoll i kufjøs. Foto: Caroline Roka

Friske dyr trenger ikke antibiotika

I Norge har vi god dyrehelse, det er ingen selvfølge. I samarbeid med bønder og oppdrettere i hele landet er det gjort en kjempeinnsats for å bekjempe og redusere sykdommer som er ute av kontroll i mange andre land. Så lenge vi klarer å holde dyra friske så trenger vi ikke antibiotika. Antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr er redusert med 21 prosent siden 2013. Dette er langt mer enn regjeringens mål som er en reduksjon på 10 prosent for perioden 2013-2020 (Veterinærinstituttet). 
Økologisk salatproduksjon hos Hørte gård. Foto: Stiftelsen Norsk Mat.

Økologisk + Nyt Norge?

Ønsker du å velge mat som er produsert uten bruk av kjemiske plantevernmidler velger du økologisk. Selv om sprøytemiddelbruken i Norge er restriktiv er det også i Norge en helt annen praksis på gårder som drives økologisk. Vil du lære mer om forskjellene i økologisk og konvensjonelt landbruk kan du lese her

I økologisk landbruk skal en bevare og styrke naturens naturlige økosystem i så stor grad som mulig. Se etter Nyt Norge og Debio-merket så vet du at maten er både norsk og økologisk produsert. 

Høylandsfe. Foto: Caroline Roka.

Strenge norske regler

Den norske bonden er pålagt å ha et internkontrollsystem. Hvert år må bonden gjennomføre en internkontroll på gården og i Norge brukes Kvalitetssystem i landbruket - KSL - til denne jobben.

I KSL dokumenteres det at råvaren kommer fra en gård hvor hensynet til dyr, planter, mennesker og miljø er ivaretatt etter norske lover og regler.